Πιστοποιητικά

Η εταιρεία μας διαχειρίζεται με ιδιαίτερη υπεθυνότητα τα θέματα της Ποιότητας αλλά και της Προστασίας του Περιβάλλοντος στον τομεά των δραστηριοτήτων της, εφαρμόζοντας διαδικασίες σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και είναι πιστοποημένη με βάση το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015 και το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001:2015.

Επίσης η εταιρεία μας διαθέτει πιστοποίηση της κομποστοποιησιμότητας προϊόντων για τα ανάλογα προϊόντα.

Τέλος, έχουμε τη δυνατότητα να παράγουμε προϊόντα με βάση τις προδιαγραφές HACCP που αφορούν την Ασφάλεια των Τροφίμων (ISO 22000).

Κάντε κλικ στις παρακάτω εικόνες για την εμφάνιση των Πιστοποιητικών:

 

ISO 9001 GP

ISO 14001 GP

OK COMPOST INDUSTRIAL GP