Προφίλ

 H πορεία μας ξεκινάει το 1983 με δραστηριοποίηση στον τομέα της κατασκευής χημικών πλαστικών. Το 1994 ιδρύεται η εταιρεία Greco Plast με αντικείμενο την παραγωγή και εμπορία πλαστικών ειδών.

Σήμερα, με εγκαταστάσεις που καταλαμβάνουν έκταση 2.300 τ.μ. και ένα πλήθος πελατών που φτάνει τους 1800, στοχεύουμε ακόμα πιο ψηλά έχοντας υπόψη τις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες της αγοράς, εξυπηρετώντας όλο και περισσότερες επιχειρήσεις.

Η εταιρεία μας εξελίσσεται διαρκώς, επενδύοντας σε σύγχρονες μεθόδους παραγωγής, φιλικές προς το περιβάλλον, με σκοπό την παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις της αγοράς και πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και γνώμονα την ικανοποίηση των πελατών μας.

Για το σκοπό αυτό η εταιρεία μας είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με τα διεθνή Συστήματα Διαχείρισης της Ποιότητας ISO 9001:2015 και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001:2015.

 

                                                    greco plast 4     greco plast 5     greco plast 6